URUBUGA RW'ABATERA NKUNGA MU ITERAMBERE RY'U RWANDA

Gutunganya neza itangwa ry ’inkunga mu Rwanda

REPUBULIKA Y'URWANDA

 • Amahuriro mu Iterambere
 • Kubazwa ibyakozwe mu mwaka
 • Guiding Documents
 • Politiki y’Inkunga
 • Inyandiko zikurikizwa zerekeye inkunga
 • Isaranganywa y’imirimo
 • Review Meeting
 • Inyandiko zikurikizwa zerekeye inkunga

  Impamvu y‘inyandiko mu Gukusanya, gukorana imishyikirano&imicungire  y’Inkunga yo Hanze ( ni gutegurira Leta y’u Rwanda  n’abaterankunga bayo   inyandiko zikurikizwamu kuyobora no ku gutunganya ishyirwa mu bikorwa rya Politike y’Inkunga yo mu mwaka 2006( Leta y’u Rwanda,2006)  hagamijwe intego nyamukuru yo gutunganya  ikoreshwa  neza ry’inkunga mu Rwanda.

  Iyo ntego nyamukuru igabanijemo kabili:

                      

   

  (1)   Kunonosora neza ibijyanye no gukorera mu mucyo no kubazwa ibyakozwe hagamijwe gushyiraho uburyobwo  kuvugana no guhana amakuru hagati y’inzego za Leta y’u Rwanda zishinzwe inkunga ituruka hanze. Ibi bikubiyemo kureba ko inkunga ituruka hanze igaragara neza mu ngengo y’imari hagamijwe kunonosora isaranganywa n’ikoreshwa ry’ amafaranga aciriritse;

   

   

  (2)   Kurushaho kugiramo uruhare hagamijwe kureba no inzego za Leta/abakozi babishinzwe  bari  ku nzego zikwiye  ku  bijyanye  n’imicungire y’inkunga no gushishikariza abaterankunga kubahiriza amahame ya politiki y’inkunga.

  Related documents


  SOCIAL MEDIA
  LATEST NEWS
  USEFUL LINKS