URUBUGA RW'ABATERA NKUNGA MU ITERAMBERE RY'U RWANDA

Gutunganya neza itangwa ry ’inkunga mu Rwanda

REPUBULIKA Y'URWANDA

 • Amahuriro mu Iterambere
 • Kubazwa ibyakozwe mu mwaka
 • Igipimo cya EDPRS II
 • Uburyo bwo Gusuzuma ibyo Umuterankunga yagezeho (DPAF)
 • Isuzuma rihuriweho ku miyoborere(JGA)
 • Guiding Documents
 • Review Meeting
 • Isuzuma rihuriweho ku miyoborere(JGA)

  Isuzuma rihuriweho ku miyoborererigamije guhuriza hamwe Leta n’abafatanyabikorwa mu Iterambere mu gukora isuzuma rihuriweho ry ’ibyagezweho mu miyoborere hashingiwe ku bipimo byumvikanyweho.Isuzuma rya mbere nk’iri ryakozwe mu Rwanda mu mwaka wa 2008.

  Inyandiko zijyanye nabyo


  SOCIAL MEDIA
  LATEST NEWS
  USEFUL LINKS