URUBUGA RW'ABATERA NKUNGA MU ITERAMBERE RY'U RWANDA

Gutunganya neza itangwa ry ’inkunga mu Rwanda

REPUBULIKA Y'URWANDA

 • Amahuriro mu Iterambere
 • Kubazwa ibyakozwe mu mwaka
 • Igipimo cya EDPRS II
 • Uburyo bwo Gusuzuma ibyo Umuterankunga yagezeho (DPAF)
 • Isuzuma rihuriweho ku miyoborere(JGA)
 • Guiding Documents
 • Review Meeting
 • Uburyo bwo Gusuzuma ibyo Umuterankunga yagezeho (DPAF)

   Uburyo bwo Gusuzuma ibyo Umuterankunga yagezeho (DPAF) bugize igice cy’uburyo bw’isuzuma buhuriweho bugamije gushimangira uburyo buhuriweho bwo kubazwa ibyakozwe ku rwego rw’igihugu bushingiye ku masezerano mpuzamahanga n’amasezerano y’imbere mu gihugu kubijyanye n’ubwiza bw’inkunga mu iterambere ry’u Rwanda.

    

    

   Uburyo bwo Gusuzuma ibyo Umuterankunga yagezeho (DPAF) bugamije gusuzuma ibyagezweho n’abaterankunga magirirane n’abaterankunga bakorana n’ibindi bihugu hashingiwe ku bigenderwaho byagenwe bishingira ku bwiza n’ingano y’inkunga mu iterambere ry’u Rwanda.  

    

   Inama ya mbere ku biganiro bijyanye n’uburyo bwo gusuzuma ibyo umuterankunga yagezeho (DPAF) n’Itsinda Mpuzabikorwa ry’Abafatanyabikorwa mu Iterambere (DPCG), ryemeza ko DPAF igamije kuba ikomatanyije ibintu byinshi, ihuriza hamwe abaterankunga bose n’uburyo bwose bujyanye n’inkunga.    

   Inyandiko zijyanye nabyo

  • DPAF -FY2013/2014
  • DPAF –FY 2012/2013
  • DPAF - FY 2011/2012
  • DPAF - FY 2010/2011
  • DPAF - FY 2009/2010

  SOCIAL MEDIA
  LATEST NEWS
  USEFUL LINKS