URUBUGA RW'ABATERA NKUNGA MU ITERAMBERE RY'U RWANDA

Gutunganya neza itangwa ry ’inkunga mu Rwanda

REPUBULIKA Y'URWANDA

 • Amahuriro mu Iterambere
 • Kubazwa ibyakozwe mu mwaka
 • Igipimo cya EDPRS II
 • Uburyo bwo Gusuzuma ibyo Umuterankunga yagezeho (DPAF)
 • Isuzuma rihuriweho ku miyoborere(JGA)
 • Guiding Documents
 • Review Meeting
 • Igipimo cya EDPRS II

  Igipimo cya EDPRS II ni gikoresho gihuriweho cyo kugenzura ibyo Leta yagezeho hashingiwe ku Ntego za Gahunda y’Imbaturabukungu mu Iterambere (EDPRS II).

   

   

  Ibyavuye mu bigenderwaho n’ibikorwa bya politike byashingiye ku buryobwo  kugenzura Gahunda y’Imbaturabukungu mu Iterambere (EDPRS) y’u Rwanda n’uko byagenzuwe kuri buri rwego (Amatsinda y’Imirimo y’inama mu Nzego (SWs) hagamijwe kureba ko ibyo Leta yiyemeje gukora byagezweho.   

  Inyandiko zijyanye nabyo

  - ANNEX 2: EDPRS 2 MONITORING MATRIX of EDPRS II Final Document


  SOCIAL MEDIA
  LATEST NEWS
  USEFUL LINKS