URUBUGA RW'ABATERA NKUNGA MU ITERAMBERE RY'U RWANDA

Gutunganya neza itangwa ry ’inkunga mu Rwanda

REPUBULIKA Y'URWANDA

 • Inshingano
 • Inshingano z’ingenzi
 • Igena bikorwa
 • Inshingano

  Mu mwaka wa 2005 nibwo hashyizweho Ishami rishinzwe Inkunga ituruka hanze rikaba umuyoboro w’ingenzi Inkunga ituruka hanze yinjirira. Ishami rishinzwe Inkunga ituruka hanze riha abafatanyabikorwa mu iterambere umurongo uhamye kandi ritanga umurongo ngenderwaho n’imiyoborere ku buryo Abafatanya Bikorwa mu Iterambere bashobora guhuza neza   inkunga yabo n’ibikorwa byo Leta ishaka gukora. 

   

   


  SOCIAL MEDIA
  LATEST NEWS
  USEFUL LINKS